16 comentarii

Romeo Bolohan – Omul care schimba oameni

Romeo Bolohan – Omul care schimba oameni

“Într-o lume atât de diversă, toţi copiii sunt egali în toate deciziile care îi privesc! ” 

Prof. Romeo Bolohan

Domnul Bolohan Romeo – Irinel este profesor titular de Educaţie tehnologică la  Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni, judeţul Suceava, având o vechime în învăţământ de 13 ani și o activitate voluntară cu şi pentru copii de aproximativ 20 de ani.

Încă de la naştere şi până la 26 de ani a trăit în instituţiile de protecţie a copilului din judeţul Suceava, iar experienţa dură pe care a trăit-o, cursurile de formare şi activităţile de voluntariat i-au adus foarte multe realizări pe plan profesional.

Astfel, în calitate de profesor şi membru în organizaţiile „Salvaţi Copiii”, PROTIN, ANCIFAR şi EUROACTIV a desfăşurat periodic acţiuni de sprijinire a copiilor din instituţiile din judeţul Suceava şi a iniţiat seria absolvenţilor de liceu şi facultate. Faptul că a absolvit şi Facultatea de Psihopedagogie Specială şi Asistenţă Socială dovedeşte interesul pe care îl manifestă faţă de copiii cu cerinţe educative speciale, fără nicio discriminare.

Eforturile sale pentru susținerea elevilor defavorizați  sunt exemplu de inovație și schimbare în domeniul învățământului.

În anul 2003, a participat la Palatul Parlamentului, ca fondator al Asociaţiei Naţionale a Copiilor Instituţionalizaţi şi a Foştilor Asistaţi din România (ANCIFAR-România) ca unic reprezentant al tinerilor şi copiilor din judeţul Suceava. Prin întâlnirile avute, s-au pus bazele unor propuneri de legi şi s-au dezvoltat programe de promovare a drepturilor la educaţie şi protecţie socială pentru copiii defavorizaţi din România, punându-se un accent deosebit pe copiii cu nevoi speciale şi pe tinerii asistaţi proveniţi din casele de copii sau centrele de plasament.

romeo_bolohan

Ulterior, a fondat Asociaţiile PROTIN Suceava şi EUROACTIV Suceava – Asociaţii de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi şi din Sistemul de Protecţie a copilului aflat în dificultate în scopul integrării copiilor din centrele de plasament din judeţ în sistemul educaţional şi continuarea şcolarizării acestora.

În 2002, a elaborat şi coordonat un proiect de prevenire a abandonului şcolar, „Să învăţăm Împreună”, finanţat de Fundaţia Principesa Margareta a României, desfăşurat în 2 şcoli şi 2 centre de plasament din judeţul Suceava, proiect ce a avut un număr de aproximativ 60 de beneficiari.

Pe lângă acestea, a înfiinţat mai multe cluburi în cadrul şcolii: În 2010, a înfiinţat Clubul „Origami” cu scopul de a  dezvolta deprinderile şi simţurile practice şi estetice ale elevilor. Prin acest club, a iniţiat proiectul Educaţie şi Consiliere prin Arta Exemplului” cu un număr de 50 de copii. În urma acestor activităţi, grupul de elevi din club a câştigat diverse premii: la Concursul Naţional “Origami-Mirajul hârtiei“, a obţinut locul I; la Concursul Naţional “Ştiinţa şi tehnica altfel“.Un alt scop al clubului a fost acela de a strânge fonduri pentru realizarea unei excursii pentru cei 50 de membri, în luna aprilie 2012.

În septembrie 2012, a înfiinţat Clubul CIVITAN 14, din care au făcut parte 15 civitani activi care au fost motivaţi să implementeze un proiect destinat copiilor cu probleme la învăţătură: „Drumul spre o vacanţă liniştită”. Astfel, 35 de elevi din clasele a V-a şi a VI-a au devenit beneficiari ai proiectului, urmând cursuri de remediere şcolară cu ajutorul grupurilor de lideri civitani. În aprilie 2013, jumătate dintre beneficiari îşi îndreptaseră mediile faţă de primul semestru, în anul şcolar trecut. Acest proiect a devenit prioritar pentru conducerea şcolii datorită rezultatelor excepţionale avute anul trecut.

În aprilie 2013, a iniţiat concursul “Sandwich – Show în context european – Prepară şi mănâncă sănătos!” în vederea dobândirii unor deprinderi de viaţă cu privire la modalităţile de realizare a unor preparate  culinare precum şi cunoaşterea tradiţiilor culinare, caracterul şi specificul culinar  al diferitelor  popoare europene, prin crearea unui grad mai mare de responsabilitate şi participare la  viaţa socială.

romeo_bolohan2

În ultimii ani, a monitorizat peste 200 de elevi din Dumbrăveni şi părinţii acestora aflaţi în situaţii precare pentru a beneficia de un calculator, prin programul social „Euro 200”.

Din ianuarie 2013 a înscris şcoala din Dumbrăveni în Campania „Europa, casa noastră” înfiinţând Clubul „Europa, Dumbrăveni – Europa, casa noastră” cu 40 de elevi pe care îi antrenează în diverse campanii de informare a copiilor dar, în acelaşi timp, îi şi responsabilizează în acţiuni prin care le dezvoltă deprinderea de a lucra împreună. În urma acestor campanii, domnul profesor a primit titlul de AMBASADOR al Campaniei „Europa, Casa noastră!” şi a participat, în noiembrie 2013 şi septembrie 2014 la diverse seminarii în cadrul Comisiei Europeane de la Bruxelles.

A realizat activităţi de consiliere cu elevii prin care a urmărit să cultive la elevi responsabilitatea faţă de sine şi ceilalţi, creşterea capacităţii de luare a deciziilor, păstrarea echilibrului în situaţii de succes sau eşec, creşterea rezistenţei la marginalizare temporară şi la critică, cunoaşterea calităţilor personale şi a punctelor slabe.

A iniţiat şi a desfăşurat numeroase excursii şi tabere tematice, inclusiv pe tema drepturilor copilului, atât cu elevii de la Dumbrăveni cât şi cu copii din câteva centre de plasament din Suceava.

În urma Concursului Naţional „Tortul aniversar Disneyland Paris” elevii clasei a V-a B Dumbrăveni, a cărei diriginte este domnul profesor Bolohan Romeo, au câştigat marele premiu: o Excursie magică, cu întreaga clasă de 30 elevi şi 6 însoţitori, la Disneyland Paris. Astfel, au realizat cel mai frumos tort aniversar din concurs şi l-au promovat cel mai bine.

Domnul profesor Bolohan Romeo a desfăşurat diverse  activităţi practice educative şi atractive, stimulând creativitatea şi îndemânarea elevilor şi a publicat diverse auxiliare didactice pentru elevi.

În calitatea de referent la Centrul pentru Copilul cu Handicap – Suceava timp de 3 ani, a contribuit şi a dezvoltat proiecte pentru copiii cu handicap, a venit cu noi modele de lucru în viaţa copiilor cu dizabilităţi, dar şi ale copiilor instituţionalizaţi.

În munca directă a elevilor cu CES a obținut progrese remarcabile deoarece a aplicat planuri de intervenţie personalizate şi Curriculum Adaptat nevoilor lor. Astfel, un număr de 12 elevi din Dumbrăveni au beneficat de acest tratament astfel încât aceştia să fie integraţi în învăţământul de masă.

În calitate de vicepreşedinte al Asociaţiei EUROACTIV Suceava, a făcut parte și s-a implicat activ în proiectul „Împuternicirea comunităților de rromi în influențarea și moitorizarea agendelor locale în România”.

Din anul 2004 şi până în prezent a coordonat 6 grupuri de elevi la Olimpiadele de Educaţie tehnologică de la etapa pe şcoală şi până la etapa naţională, formându-le deprinderile practice necesare cât şi cele teoretice. Astfel, 6 elevi pregătiţi de domnul profesor au obţinut de-a lungul timpului rezultate remarcabile la nivel judeţean şi naţional.

Ca profesor, a integrat copiii cu nevoi speciale, din familii numeroase şi copii din plasament, în diverse proiecte şi activităţi educative.

Din anul 1998 şi până în 2007 a pregătit şi coordonat echipaje de copii de la Dumbrăveni şi din tot judeţul Suceava la concursul „Şi noi avem drepturi” unde a obţinut locul I la faza naţională doi ani la rând şi multe alte premii. Astfel, în calitate de membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei „Salvaţi Copiii” şi coordonator al programului „Zilele Drepturilor Copilului” – Suceava timp de 10 ani, dar şi ca profesor la Dumbrăveni, a atras ca voluntari copii din şcolile sucevene şi din centrele de plasament în numeroase acţiuni de promovare şi monitorizare a drepturilor copilului, prin campanii stradale, prin sprijinirea copiilor străzii.

În numeroase şcoli din Suceava, Rădăuţi şi Gura-Humorului, a răspândit ani la rând ideile şi principiile Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului prin diverse moduri (Seminarul “Drepturile copilului – între principii şi realitate”, “Să facem din Convenţia ONU o realitate – dreptul copilului la nondiscriminare”, alte prezentări şi cursuri de formare) pregătind grupuri de elevi pentru toate fazele concursului „Şi noi avem drepturi”. În cadrul programelor şi concursurilor drepturilor copilului au fost incluşi şi copii din centrele de plasament. În urma acestor activităţi, mii de copii au simţit o schimbare nouă cu privire la principiile Convenţiei Drepturilor Copilului.

În cei aproximativ 20 de ani de activitate, a reuşit să genereze o schimbare pozitivă unui număr de 60 de copii din CPCH (Centru pentru Copii cu Handicap) – Suceava (10 dintre ei sunt deja integraţi în societate, având şi astăzi legături cu ei), un alt număr de aproximativ 100 de tineri instituţionalizaţi şi postinstituţionalizaţi au terminat diferite forme de învăţământ, iar dintre ei, majoritatea sunt deja angajaţi. Aproximativ 15 dintre ei sunt beneficiari al proiectului PIN 14. O altă categorie de copii din şcoala Dumbrăveni, activi pe proiectele iniţiate de domnul profesor Bolohan Romeo, (peste 80 îndrumaţi) au urmat diverse forme de învăţământ (Coordonatorul clubului Origami şi alţi 3 elevi din generaţia 2012 urmează deja cursurile Liceului de Artă din Suceava, o altă elevă olimpică cu premiul II la etapa naţională de Ed. Tehnologică -2008 termină în acest an Liceul de Artă din Suceava etc) sau şi-au găsit de muncă. Alţi elevi, din generaţiile mai vechi sunt realizaţi astăzi şi datorită acestui profesor. Unii dintre elevi şi mulţi dintre colegii mai mici de breaslă sunt astăzi studenţi, profesori, ingineri, consultanţi de firme şi asistenţi sociali în ţară şi străinătate.

Din 2008 coordonează cu succes programul internaţional „Eco Şcoala”, iar din 2013 este coordonator de proiecte europene implementând 2 proiecte (de mobilitate şi de parteneriat strategic) prin noul program ERASMUS+.

În aprilie 2014 a fost distins cu Premiul Mentor pentru Excelenţă în Educaţie pentru efortul depus în cei 20 de ani de activitate pentru toate categoriile de copii: copii din instituţiile de protecţie a copilului, copii cu performanţe şcolare, copii proveniţi din plasament familial precum şi copii preveniţi din familii numeroase.

În iunie 2014 a făcut parte din cei 10 premianţi ai Ligii Profesorilor Excepţionali, concurs iniţiat de diverse posturi naţionale de televiziune.

Pentru ideile inovatoare şi necontenite ale domnului Bolohan Romeo în şcoala din Dumbrăveni şi în tot judeţul Suceava, e de departe cel mai iubit şi respectat profesor pe care îl cunoaştem.

16 Comments

 1. Succes!!!!

 2. Felicitari!!! Multa putere de munca si daruire!!!!

 3. Felicitari! Un om exceptional, care merita sa castige!!! Cu siguranta mai are multe de oferit elevilor sai!!!

 4. Bravo dnule profesor! Va sustin !

 5. d-le profesor, sunteti un om de toata isprava.
  va dorim succes

 6. Bravo domnule profesor, Romeo Bolohan

 7. Ati dovedit de foarte multe ori cat de mult puteti sa faceti bine tuturor! Meritati pe deplin sa castigati acest concurs domnule Romeo Bolohan! Tot judetul Suceava va apreciaza si va iubeste!

 8. Sunteți cel mai tare diriginte si profesor pe care il cunosc. Toti va iubesc si va apreciaza.

 9. Mult succes domnului profesor inovator al educatiei din Romania!

 10. Felicitari,domnule profesor sa o tineti tot asa!

  • Multumesc foarte mult draga Miriam! Cu totii sunteti ffff scumpi!

 11. Felicitari

 12. Meritati pe deplin domnule profresor sa castigati! Sunteti un profesor special pt noi toti! Va iubim foarte mult!

 13. FELICITARI!!!!!!!!!!

 14. Felicitari Romeo! Tu ai mentionat mai sus doar cateva din activitatile tale, dar sunt mult mai multe si poate chiar mai valoroase.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Profesor sucevean nominalizat de Lindab la Premiile Calităţii | SuceavaNews.ro - […] nominalizat de Lindab la Premiile Calităţii. Îi puteţi da like profesorului Romeo Bolohan aici http://www.suntemceimaibuni.ro/romeo-bolohan-omul-care-schimba-oameni/ . Prin tragere la sorti, Lindab …

Post a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *