Regulament

Regulamentul campaniei promoționale „Campionatele calității”
2 septembrie – 31 octombrie 2014

 

SECȚIUNEA 1. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei promoționale “Campionatele calității” (numită în cele ce urmează “Campania”) este S.C. LINDAB S.R.L., cu sediul social în Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, Șos. de Centură, Nr. 8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1168/2002, CUI RO 6817640, reprezentată de Andrei Sulyok, în calitate de Director General. Organizatorul este înregistrat cu notificarea nr. 16244 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și numită în cele ce urmează “Organizatorul”.

1.2 Campania promoțională se va desfășura la nivel național, în perioada 2 septembrie – 31 octombrie 2014, în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3 Baza de date și site-ul Campaniei promoționale vor fi operate prin intermediul S.C. Ad ALCHEMY S.R.L., cu sediul social în București, Str. Justiției, nr. 36, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/160/10.01.2014, CIF RO 32642092, reprezentată prin dna. Raluca Florian, în calitate de Administrator, numită în cele ce urmează “Agenția”.

1.4 Agenția va asigura în cadrul acestei Campanii prestarea următoarelor servicii:

1.5 Regulamentul Oficial de participare va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin afișarea pe site-ul www.suntemceimaibuni.ro. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi le poate fi pus la dispoziție acestora prin solicitare adresată în scris și transmisă prin poștă către Lindab SRL, cu sediul social în Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, Șos. de Centură, Nr. 8, România sau prin e-mail la adresa: info@suntemceimaibuni.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.suntemceimaibuni.ro. Anexele sau actele adiționale la Regulament, încheiate după data începerii Campaniei publicitare, vor face parte integrantă din acesta.

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1 La această Campanie promoțională poate participa orice persoană fizică, cu vârsta de peste 14 ani împliniți până la data începerii campaniei (1.09.2014), cu excepția angajaților Organizatorului, ai Agenției și ai celorlalte societăți comerciale implicate în organizarea și derularea Campaniei promoționale, precum și a membrilor familiilor acestora (soț/soție, rude/fini până la gradul II).

2.2 Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului Regulament.

2.3 Prin participarea la Campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei: cheltuielile legate de înscrierea la promoție și de validare a premiilor (efecte și servicii postale, tarife telefonice și specifice conexiunilor internet).

SECȚIUNEA 3. PREMIILE

În cadrul prezentei Campanii promoționale, se vor acorda premii în valoare de 1250 de Euro: marele Premiu în valoare comercială de 1000 (o mie) EURO net și 5 premii secundare în valoare comercială de 250 (douăsutecincizeci) EURO net, astfel:

· Marele premiu în valoare de 1000 de euro – se acordă la sfârșitul Campaniei unuia dintre cei patru  ”reprezentanți ai inovației” și se virează în contul câștigătorului în RON, la cursul BNR din ziua efectuării tranzacției.
· Premiile secundare în valoare de 50 de euro fiecare – se acordă la sfârșitul Campaniei prin tragere la sorți  și se virează în contul câștigătorilor, în RON, la cursul BNR din ziua efectuării tranzacției.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1 Mecanismul general al Campaniei

4.1.1 Pe site vor fi prezentați patru oameni deosebiți, care excelează în diverse activități și care au obținut rezultate deosebite bazate pe ¨INOVAȚIE¨. Lindab îi propune publicului ca posibili ¨Campioni ai inovației¨. Un articol despre fiecare dintre ei va fi disponibil pe site, iar publicul va vota Campionul Calității Lindab care va primi marele premiu.

4.1.2 Pe site, la fiecare studiu de caz, există un link ce trimite participantul la vot în modulul de votare. Pentru a se înscrie în campania promoțională, participanții trebuie să acceseze site-ul www.suntemceimaibuni.ro, în perioada 1 septembrie 2014, ora 00:00 – 31 octombrie 2014, ora 23.59 (inclusiv).

4.1.3 În modulul de votare, participantul trebuie să se logheze cu nume, prenume, adresa de e-mail, sau direct cu contul de Facebook, pentru ca votul să fie valid.

4.1.4 Fiecare participant autentificat poate vota o singură dată, un singur ¨Campion al Calității¨, folosind butonul “like” prezent pe site în dreptul fiecărui campion ce trebuie votat. Fiecare participant la vot poate câștiga unul dintre cele 5 premii de 50 de euro, prin tragere la sorți, la sfârșitul campaniei.

4.1.5 După logare, participantul poate vota (“like”) oricare dintre cei patru campioni participanți la concurs. Confirmarea că votul său a fost luat în considerare este apariția în newsfeed-ul din interiorul site-ului www.suntemceimaibuni.ro a postării  de forma “NUME CAMPION|Votat în concursul Lindab”.

4.1.6 ”Reprezentatul Inovației” al cărui articol va aduna cele mai multe “like-uri” va fi desemnat câștigătorul marelui premiu de 1000 de euro.

4.1.7 Vor fi luate în calcul doar voturile (like-urile) participanților de pe teritoriul României sau având IP corespunzător României.

4.1.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta cei patru ”reprezentanți ai inovației”.

4.1.8 Participarea acestora în concurs este condiționată de semnarea Acordului de participare (vezi Anexa 1)

4.2 Înscrierea în campania promoțională

4.2.1 Înscrierea pentru participarea la această campanie se realizează prin intermediul site-ului www.suntemceimiabuni.ro (site proprietate a Organizatorului), în perioada 1 septembrie 2014, ora 00:00 – 31 octombrie 2014, ora 23.59 (inclusiv), așa cum este acesta afișat pe site-ul campaniei. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu informații/date inexistente sau incorecte duce automat la invalidarea înscrierii respective.

4.2.2 Pentru a se putea înscrie, participantul are obligația de a se înregistra pe website, la secțiunea dedicată acestei campanii, completând formularul de votare cu datele solicitate. Datele care îi sunt solicitate în acest sens sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, sau adresa de Facebook.

4.2.3 Un participant poate vota/da like o singură dată, pe toată durata concursului, unui singur ”reprezentant al inovației”/unei singure povești.

4.2.4 Înscrierea va fi însoțită de afișarea pe pagina concursului a unei confirmări a validării datelor sau afișarea unui mesaj tot pe aceeași pagină care explică motivele pentru care datele nu sunt valide.

4.2.5 În cadrul campaniei nu vor fi luate în considerare înscrierile prin intermediul formularului electronic care nu cuprind informațiile solicitate conform art. 4.2.2 de mai sus sau în care participanții furnizează date incomplete/incorecte, în care se comunică alte informații decât cele solicitate prin formular, precum și înscrierile efectuate în afara perioadei precizate la articolele anterioare din prezentul Regulament.

4.2.6 Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

a) pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate după expirarea perioadei de înscriere în Concurs;
b) pentru pierderile sau întarzierile mesajelor de răspuns menționate mai sus, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;
c) pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet de către furnizorii locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorită supraaglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens.

SECȚIUNEA 5. OBȚINEREA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA CAMPANIE

5.1 În vederea obținerii de informații referitoare la Campania promoțională “Campionatele calității” sau la modaliățile de înscriere în Concurs, participanții pot cere informații prin solicitare adresată în scris și transmisă prin poștă către S.C. LINDAB S.R.L., cu sediul social în Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, Șos. de Centură, Nr. 8, România sau prin trimiterea unui e-mail la adresa: info@suntemceimaibuni.roîn perioada 1 septembrie 2014 – 31 octombrie 2014.

5.2 Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte sume de bani decât cele indicate în prezentul regulament. În cazul refuzului unui participant desemnat câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Dupa invalidarea acestuia se va apela la rezerve în ordinea acordării sau în ordinea extragerii acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeași ca și în cazul câștigătorilor. În cazul în care niciuna dintre rezerve nu va putea fi validată, premiile nevalidate vor rămâne în posesia Organizatorului.

5.3 Orice tentativă de fraudare a Campaniei va fi sancționată cu descalificarea participantului/”reprezentantului inovației” respectiv. În cazul în care  se constată încercarea de a spori șansele de câștig / numărul de like-uri, (incluzând aici programele de generare automată de like-uri și cumpărarea de like-uri) a unui participant/”reprezentant al inovației”  premiul câștigat de către acesta nu îi va fi acordat. Organizatorul își rezervă dreptul de a formula orice acțiune și/sau plângere contra oricărui participant descalificat și/sau care încearcă în orice modalitate fraudarea sau denaturarea desfășurării acestei campanii.

SECȚIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

6.1 Câștigătorul marelui premiu în valoare de 1000 Euro va fi desemnat Campionul Calității – unul dintre cei patru ”reprezentanți ai inovației” propuși de către Lindab – care a strâns cel mai mare număr de voturi (like-uri) până la sfârșitul campaniei.

6.2 Desemnarea câștigătorilor premiilor secundare se va face prin extragere în mod aleatoriu, printr-un mecanism informatic automat, în termen de 10 zile lucătoare de la ultima zi de înscriere în Campanie.

6.3 Extragerea câștigătorilor celor  5 (cinci) premii secundare se va face dintre participanții care  au votat câștigătorul marelui premiu și care au furnizat toate datele necesare (vezi art. 4.2.2).

6.4 Fiecare participant extras ca fiind câștigător va fi contactat de către Organizator/Agenție la adresa de e-mail menționată în formularul de înscriere prin care i se va preciza modalitatea de a intra în posesia premiului câștigat. Câștigătorii vor fi contactați în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data desemnării acestora câștigători și li se va solicita să trimită pe adresa de mail info@suntemceimaibuni.ro o copie a Cărții de Identitate, cât și codul IBAN al contului bancar al cărui titular este, pentru a putea intra în posesia premiului. În cazul în care unul dintre câștigători nu răspunde la e-mailul transmis în acest sens de către Organizator/Agenție în 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care e-mail-ul a fost trimis, vor fi invalidați, iar premiul va fi acordat uneia dintre rezerve, în ordinea extragerii acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeași ca și în cazul câștigătorilor.

6.5 În cazul în care participantul înscris nu a menționat la înscriere o adresă de e-mail la care să poată fi contactat, acesta va fi invalidat, participantul neputând fi contactat, iar premiul va fi acordat uneia dintre rezerve în ordinea extragerilor acestora. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeași ca și în cazul câștigătorilor.

6.6 În cazul în care după expirarea termenului de validare a premiilor, numărul premiilor validate va fi mai mic decât numărul de premii alocate, surplusul de premii va rămâne în posesia Organizatorului.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Acordarea premiilor secundare:

7.1.1 Premiile secundare vor fi acordate câștigătorilor validați prin grija Organizatorului/Agenției, în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validării lor, prin transfer bancar, în RON, la cursul BNR din ziua efectuării tranzacției.

7.1.2 Ulterior validării, numele câștigătorilor și câștigurile aferente vor fi publicate pe pagina Campaniei promoționale din cadrul site-ului www.suntemceimaibuni.ro și pe pagina de Facebook.

7.2 Acordarea Marelui Premiu:

7.2.1 Marele Premiu se va acorda “Campionului Calității” care a strâns cele mai multe voturi pentru articolul/povestea lui postată pe site-ul www.suntemceimaibuni.ro 

7.2.2 Reprezentantul Organizatorului va solicita câștigătorului transmiterea, în cel mult 5 (zece) zile lucrătoare de la data anunțării acestuia, la adresa de e-mail info@suntemceimaibuni.ro,  unei copii a Cărții de Identitate, pentru a putea fi validat, cât și a contului bancar la care trebuie să fie titular pentru a putea intra în posesia premiului.

7.2.3 În cazul în care participantul desemnat câștigător al marelui premiu nu trimite informațiile menționate la art. 6.4., în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care a fost contactat, acesta va fi invalidat. După invalidarea acestuia, se va apela la următorul clasat în ordinea descrescătoare a voturilor primite. Procedura de validare a următorului clasat va fi aceeași ca și în cazul câștigătorului.

7.2.4 În cazul în care niciunul dintre câștigători nu va putea fi validat, premiile nevalidate vor rămâne în posesia Organizatorului.

7.2.5 Ulterior validării, numele câștigătorului validat va fi publicat pe pagina campaniei promoționale din cadrul site-ului www.suntemceimaibuni.ro și pe pagina de Facebook.

7.2.6 Marele premiu va fi acordat câștigătorului validat prin grija Organizatorului/Agenției, în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validării lor, prin transfer bancar, în RON, la cursul BNR din ziua efectuării tranzacției.

SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1 Organizatorul Campaniei este răspunzator pentru plata impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

SECȚIUNEA 9. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

9.1 Tuturor participanților la campania promoțională “Campionatele calității” le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare (art. 12), la accesul la date (art. 13), dreptul de intervenție (art. 14), de opoziție (art. 15), de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere (art. 18).

9.2 La cererea oricărui participant, Organizatorul va asigura exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa S.C. LINDAB S.R.L., cu sediul social în Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, Șos. de Centură, Nr. 8, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată.

9.3 Următoarele date personale vor fi colectate pe durata campaniei: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa contului de Facebook.

9.4 Datele personale menționate anterior nu vor fi făcute publice, ele fiind necesare doar pentru acordarea premiilor.

9.5 Numele și prenumele câștigătorilor premiilor vor fi făcute publice pe site-ul www.suntemceimaibuni.ro, conform obligațiilor impuse Organizatorului de OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

9.6 Scopurile constituirii bazei de date sunt: înmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea câștigătorilor campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (poștă, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, acestea din urmă doar dacă persoana vizată și-a exprimat acordul expres și neechivoc. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi.

9.7 Prin participarea la prezenta Campanie promoțională, participanții își dau în mod expres consimțământul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, adresă de e-mail), să fie procesate și incluse în baza de date a Lindab SRL în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorului prezentei campanii.

9.8 Prin înscrierea la această Campanie, participanții își exprimă acordul neechivoc cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au urmatorul conținut:

  • Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, trimisă la adresa S.C. LINDAB S.R.L., cu sediul social în Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, Sos. de Centură, Nr. 8, o dată pe an, în mod gratuit, compania SC Lindab SRL va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora;
  • Dreptul de intervenie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii.

  • Dreptul  de opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări prin transmiterea unei cereri scrise către S.C. LINDAB S.R.L., cu sediul social în Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov, Șos. de Centură nr. 8;
  • Participarea la campanie constituie acordul partcipanților și câștigătorilor referitor la faptul că numele și, după caz, câștigul vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosite în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă.

9.9. Dupa data încetării campaniei promoționale, baza de date cu participanții în campanie va fi administrată de SC Lindab SRL.

SECȚIUNEA 10. FORȚĂ MAJORĂ

10.1 Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

10.2
Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform C. civ. În cazul în care Organizatorul invocă forța majoră, acesta este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de fortă majoră.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1 În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române din București.

11.2 Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 12. CLAUZE DIVERSE


12.1
Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Campanie și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului (a cărei notificare a fost înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la nr. 16244), operată de către Ad ALCHEMY în vederea desfășurării Campaniei, a validării câștigătorilor desemnați, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ce revin organizatorilor de promoții (numai în cazul premiilor impozabile).

SECŢIUNEA 13. EXEMPLARELE REGULAMENTULUI OFICIAL

13.1 Redactat şi autentificat la Societatea profesională notarială Biroul Notarilor Publici Asociaţi Costescu, Stroe şi Asociaţii, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 4 duplicate, din care 1 va rămâne în arhiva biroului notarial, iar 3 exemplare au fost eliberate părţii.

SC LINDAB SRL
reprezentată prin
Administrator/Director General
Andrei Sulyok